Der var i bogstaveligste forstand gang i kedlerne, da omkring 20 medlemmer  fra Dansk Erhvervsforening i Flensborg mandag aften fik en rundvisning hos Stadtwerke Flensburg.

Selv om det endnu kun er sensommer eller starten på efteråret, bliver der så småt skruet op for fjernvarmen i Flensborg, Harreslev og Lyksborg, og derfor spiller vejret en afgørende rolle i kontrolcentret hos Stadtwerke. Her sidder ingeniører og teknikerne hele døgnet og sørger for, at der er både el og varme nok til de mange husstande med deres forskellige behov

Som det kom frem på rundvisningen, er Stadtwerke i fuld gang med at omstille til mere grøn energi. En stor del af kullet er allerede erstattet med gas og vedvarende energi fra de mange vindmøller og solceller i området, og den udvikling fortsætter. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og få et kig ind i fremtidens energidækning, inden den knap tre timer lange rundvisning var færdig.

  

Den 10.12. var der inviteret til julefrokost sammen med DTIH på Hotel Alsik i Sønderborg. Der var ialt 33 deltagere, som nød god mad og julehygge. Desuden var der mulighed for at se nærmere på hotellet, dens tagterasse samt enkelte værelser og suiter.

 

 

Dansk Erhvervsforening inviterede i samarbejde med Borgerforeningen Flensborg til et foredrag “Danmark i Europa”.

Direktør i Tænketanken Europa, cand.scient.pol. og phd. Lykke Friis gik fra talerstolen i dialog med gæsterne.

Med udgangspunkt i hendes umådelige kendskab og viden om danske forhold udi og fra den store verden, oplevede deltagerne en spændende

aften i en hyggelig atmosfære.

 

 

Den 22.01. 2020 var medlemmerne inviteret til et virksomhedsbesøg hos revisionsselskabet “Tyskrevision” i Hanved.

Deltagerne fik en rundvisning på stedet samt informationer om aktuelle skatte- og lovmæssige ændringer for 2020 m.m.

Afsluttende var der lejlighed til diskussion, spørgsmål og hyggesnak over en bid mad.

Den 27.02. var 15 medlemmer mødt op hos hvervebureauet “Hoch Zwei”. Forretningsføreren, Timo Klass, bød velkommen til de fremmødte og fortalte efterfølgende om selve virksomheden, om hvervebranchen samt nye tiltag og trends.

Deltagerne tog mange informationer og ideer med hjem. Efterfølgende var der mulighed for fælles spisning og god snak hen over bordet på Restaurant La Vela.

 

Læs det aktuelle nyhedsbrev her :

Medlemsbrev nov.2020

Den 04.11.2021 blev der afholdt generalforsamling – pandemibetinget for årene 2020 og 2021.

Traditionen tro havde Generalkonsul Kim Andersen inviteret medlemmerne til et besøg på Generalkonsulatet forinden. Generalkonsulen fortalte om dansk/tyske erhvervsrelationer i grænselandet samt nogle politiske udspil, hvorefter  der var mulighed for gode og konstruktive samtaler deltagerne imellem.

I generalforsamlingen på restaurant Borgerforeningen, der traditionen tro startede med spisning, deltog efterfølgende 17 medlemmer.

Formanden kunne berette om en del bestyrelsesmøder med nye tiltag, en ny hjemmeside og enkelte virksomhedsbesøg. Grundet coronapandemien var det i årene 2020 og 2021 desværre ikke muligt at gennemføre alle de arrangementer, der var i støbeskeen. Men ideerne vil blive taget op igen, så snart situationen tillader det igen.

 

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 11.05.2022

Traditionen tro startede forsamlingen med et besøg på Generalkonsulatet, hvor Generalkonsul Kim Andersen bød velkommen.

Der blev orienteret om generalkonsulatets daglige virke og kommende tiltag. Desuden drøftede man muligheden for grænseoverskridende uddannelser, dansk energi-knowhow samt den aktuelle politiske situation i Slesvig-Holsten efter delstatsvalget den 08.05.2022.

Derefter startede generalforsamlingen på “Restaurant Borgerforeningen” med den traditionelle fællesspisning inden man startede med dagsordenen. Udover formands- og kasseberetningen drøftede man bl.a. bestyrelsens foreslag til tilpasning/ajourføring af foreningens vedtægter, som blev godkendt enstemmigt.

Mødet sluttede med en hyggelig snak hen over bordet.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og interesserede en rigtig god sommer.

Der er en del nye arrangementer så som

i støbeskeen.  Flere informationer desangående vil blive offentliggjort løbende.

Card image cap

Vores formål

Læs mere om vores formål her
Læs mere
Card image cap

Vi tilbyder

Arrangementer, infomøder m.m. ...
Læs mere
Card image cap

Medlemmer

Bliv medlem
Læs mere
Dansk Erhvervsforening for Sydslesvig

Björnsonstr. 4

24939 Flensburg

© 2019 - 2023 - Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig