12.05.2022

Generalforsamling 2022

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 11.05.2022

Traditionen tro startede forsamlingen med et besøg på Generalkonsulatet, hvor Generalkonsul Kim Andersen bød velkommen.

Der blev orienteret om generalkonsulatets daglige virke og kommende tiltag. Desuden drøftede man muligheden for grænseoverskridende uddannelser, dansk energi-knowhow samt den aktuelle politiske situation i Slesvig-Holsten efter delstatsvalget den 08.05.2022.

Derefter startede generalforsamlingen på “Restaurant Borgerforeningen” med den traditionelle fællesspisning inden man startede med dagsordenen. Udover formands- og kasseberetningen drøftede man bl.a. bestyrelsens foreslag til tilpasning/ajourføring af foreningens vedtægter, som blev godkendt enstemmigt.

Mødet sluttede med en hyggelig snak hen over bordet.

Kategorien
Dansk Erhvervsforening for Sydslesvig

Björnsonstr. 4

24939 Flensburg

© 2019 - 2023 - Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig