08.05.2023 Forening nedelagt

08.05.2023 Nicht kategorisiert

Den 5. maj 2023 – på 100-års-dagen for sin stiftelse – gennemførte Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig først sin ordinære og efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter og til den udsendte dagsorden.

Selv om der var inviteret til fælles spisning, deltog der kun 8 (!) medlemmer og 1 gæst. Man må erkende, at tiden åbenbart er løbet fra en sådan forening, og som konsekvens heraf blev det besluttet at nedlægge foreningen på de vilkår, som fremgik af den udsendte dagsorden,

Foreningens formue bliver doneret til Europeada gGmbH, til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (Spejdergården Tydal og Aktivitetshuset) og til Industrimuseet Kobbermølle e.V.

Vi takker alle medlemmer for deres mangeårige medlemsskab og indsats.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

09.09.2019 Virksomhedsbesøg hos Stadtwerke Flensborg

28.08.2019 Events

Der var i bogstaveligste forstand gang i kedlerne, da omkring 20 medlemmer  fra Dansk Erhvervsforening i Flensborg mandag aften fik en rundvisning hos Stadtwerke Flensburg.

Selv om det endnu kun er sensommer eller starten på efteråret, bliver der så småt skruet op for fjernvarmen i Flensborg, Harreslev og Lyksborg, og derfor spiller vejret en afgørende rolle i kontrolcentret hos Stadtwerke. Her sidder ingeniører og teknikerne hele døgnet og sørger for, at der er både el og varme nok til de mange husstande med deres forskellige behov

Som det kom frem på rundvisningen, er Stadtwerke i fuld gang med at omstille til mere grøn energi. En stor del af kullet er allerede erstattet med gas og vedvarende energi fra de mange vindmøller og solceller i området, og den udvikling fortsætter. Der var lejlighed til at stille spørgsmål og få et kig ind i fremtidens energidækning, inden den knap tre timer lange rundvisning var færdig.

  

30.01.2020 : Foredrag ” Danmark og Europa” i Borgerforeningen

22.01.2020 Events

Dansk Erhvervsforening inviterede i samarbejde med Borgerforeningen Flensborg til et foredrag “Danmark i Europa”.

Direktør i Tænketanken Europa, cand.scient.pol. og phd. Lykke Friis gik fra talerstolen i dialog med gæsterne.

Med udgangspunkt i hendes umådelige kendskab og viden om danske forhold udi og fra den store verden, oplevede deltagerne en spændende

aften i en hyggelig atmosfære.

 

 

22.01.2020 : Virksomhedsbesøg hos revisionsselskabet “Tyskrevision”

24.01.2020 Events

Den 22.01. 2020 var medlemmerne inviteret til et virksomhedsbesøg hos revisionsselskabet “Tyskrevision” i Hanved.

Deltagerne fik en rundvisning på stedet samt informationer om aktuelle skatte- og lovmæssige ændringer for 2020 m.m.

Afsluttende var der lejlighed til diskussion, spørgsmål og hyggesnak over en bid mad.

27.02.2020 : Virksomhedsbesøg hos hvervebureauet HochZwei

04.02.2020 Events

Den 27.02. var 15 medlemmer mødt op hos hvervebureauet “Hoch Zwei”. Forretningsføreren, Timo Klass, bød velkommen til de fremmødte og fortalte efterfølgende om selve virksomheden, om hvervebranchen samt nye tiltag og trends.

Deltagerne tog mange informationer og ideer med hjem. Efterfølgende var der mulighed for fælles spisning og god snak hen over bordet på Restaurant La Vela.

 

04.11.2021 Generalforsamling 2021

05.01.2022 Events Flensborg

Den 04.11.2021 blev der afholdt generalforsamling – pandemibetinget for årene 2020 og 2021.

Traditionen tro havde Generalkonsul Kim Andersen inviteret medlemmerne til et besøg på Generalkonsulatet forinden. Generalkonsulen fortalte om dansk/tyske erhvervsrelationer i grænselandet samt nogle politiske udspil, hvorefter  der var mulighed for gode og konstruktive samtaler deltagerne imellem.

I generalforsamlingen på restaurant Borgerforeningen, der traditionen tro startede med spisning, deltog efterfølgende 17 medlemmer.

Formanden kunne berette om en del bestyrelsesmøder med nye tiltag, en ny hjemmeside og enkelte virksomhedsbesøg. Grundet coronapandemien var det i årene 2020 og 2021 desværre ikke muligt at gennemføre alle de arrangementer, der var i støbeskeen. Men ideerne vil blive taget op igen, så snart situationen tillader det igen.

 

Kategorien
Dansk Erhvervsforening for Sydslesvig

Björnsonstr. 4

24939 Flensburg

© 2019 - 2023 - Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig