Flensborg

04.11.2021 Generalforsamling 2021

05.01.2022 Events Flensborg

Den 04.11.2021 blev der afholdt generalforsamling – pandemibetinget for årene 2020 og 2021.

Traditionen tro havde Generalkonsul Kim Andersen inviteret medlemmerne til et besøg på Generalkonsulatet forinden. Generalkonsulen fortalte om dansk/tyske erhvervsrelationer i grænselandet samt nogle politiske udspil, hvorefter  der var mulighed for gode og konstruktive samtaler deltagerne imellem.

I generalforsamlingen på restaurant Borgerforeningen, der traditionen tro startede med spisning, deltog efterfølgende 17 medlemmer.

Formanden kunne berette om en del bestyrelsesmøder med nye tiltag, en ny hjemmeside og enkelte virksomhedsbesøg. Grundet coronapandemien var det i årene 2020 og 2021 desværre ikke muligt at gennemføre alle de arrangementer, der var i støbeskeen. Men ideerne vil blive taget op igen, så snart situationen tillader det igen.

 

Kategorien
Dansk Erhvervsforening for Sydslesvig

Björnsonstr. 4

24939 Flensburg

© 2019 - 2023 - Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig