Nicht kategorisiert

08.05.2023 Forening nedelagt

08.05.2023 Nicht kategorisiert

Den 5. maj 2023 – på 100-års-dagen for sin stiftelse – gennemførte Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig først sin ordinære og efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter og til den udsendte dagsorden.

Selv om der var inviteret til fælles spisning, deltog der kun 8 (!) medlemmer og 1 gæst. Man må erkende, at tiden åbenbart er løbet fra en sådan forening, og som konsekvens heraf blev det besluttet at nedlægge foreningen på de vilkår, som fremgik af den udsendte dagsorden,

Foreningens formue bliver doneret til Europeada gGmbH, til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (Spejdergården Tydal og Aktivitetshuset) og til Industrimuseet Kobbermølle e.V.

Vi takker alle medlemmer for deres mangeårige medlemsskab og indsats.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

12.05.2022 Nicht kategorisiert

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 11.05.2022

Traditionen tro startede forsamlingen med et besøg på Generalkonsulatet, hvor Generalkonsul Kim Andersen bød velkommen.

Der blev orienteret om generalkonsulatets daglige virke og kommende tiltag. Desuden drøftede man muligheden for grænseoverskridende uddannelser, dansk energi-knowhow samt den aktuelle politiske situation i Slesvig-Holsten efter delstatsvalget den 08.05.2022.

Derefter startede generalforsamlingen på “Restaurant Borgerforeningen” med den traditionelle fællesspisning inden man startede med dagsordenen. Udover formands- og kasseberetningen drøftede man bl.a. bestyrelsens foreslag til tilpasning/ajourføring af foreningens vedtægter, som blev godkendt enstemmigt.

Mødet sluttede med en hyggelig snak hen over bordet.

24.10.2022 : Virksomhedsbesøg hos Danfoss

22.09.2022 Nicht kategorisiert

Det var 26 personer der den 24.10. startede med bus fra Exe og drog mod Nordborgpå Als, for at besøge virksomheden Danfoss.

Ved ankomsten blev de budt velkommen af Jan Petersen fra Danfoss, der startede med en præsentation af virksomheden samt dets produktportefølge.

Senere fik deltagerne en spændende rundvisning i en af produktionshallerne, for at kigge på den fuldautomatiske produktion, der kører 24/7.

Efter en tur på virksomhedens museum,

der også er Mads Clausens fødested og bl.a. rummer hans første kontor, gik vejen tilbage til hovedkontoret, hvor man fra bygningens tårn kunne nyde udsigten til Jylland og en stor del af Als.

Efter en afsluttende tur i husets kantine med god mad til alle deltagere, gik turen efter en spændende og oplevelsesrig eftermiddag kl. 18.30 tilbage til Flensborg.

Kategorien
Dansk Erhvervsforening for Sydslesvig

Björnsonstr. 4

24939 Flensburg

© 2019 - 2023 - Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig