24.10.2022 : Virksomhedsbesøg hos Danfoss

22.09.2022 Nicht kategorisiert

Det var 26 personer der den 24.10. startede med bus fra Exe og drog mod Nordborgpå Als, for at besøge virksomheden Danfoss.

Ved ankomsten blev de budt velkommen af Jan Petersen fra Danfoss, der startede med en præsentation af virksomheden samt dets produktportefølge.

Senere fik deltagerne en spændende rundvisning i en af produktionshallerne, for at kigge på den fuldautomatiske produktion, der kører 24/7.

Efter en tur på virksomhedens museum,

der også er Mads Clausens fødested og bl.a. rummer hans første kontor, gik vejen tilbage til hovedkontoret, hvor man fra bygningens tårn kunne nyde udsigten til Jylland og en stor del af Als.

Efter en afsluttende tur i husets kantine med god mad til alle deltagere, gik turen efter en spændende og oplevelsesrig eftermiddag kl. 18.30 tilbage til Flensborg.

GOD SOMMER

06.07.2022 Events

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og interesserede en rigtig god sommer.

Der er en del nye arrangementer så som

  • Vinsmagning
  • Virksomhedsbesøg Danfoss
  • Virksomhedsbesøg Arla

i støbeskeen.  Flere informationer desangående vil blive offentliggjort løbende.

Generalforsamling 2022

12.05.2022 Nicht kategorisiert

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 11.05.2022

Traditionen tro startede forsamlingen med et besøg på Generalkonsulatet, hvor Generalkonsul Kim Andersen bød velkommen.

Der blev orienteret om generalkonsulatets daglige virke og kommende tiltag. Desuden drøftede man muligheden for grænseoverskridende uddannelser, dansk energi-knowhow samt den aktuelle politiske situation i Slesvig-Holsten efter delstatsvalget den 08.05.2022.

Derefter startede generalforsamlingen på “Restaurant Borgerforeningen” med den traditionelle fællesspisning inden man startede med dagsordenen. Udover formands- og kasseberetningen drøftede man bl.a. bestyrelsens foreslag til tilpasning/ajourføring af foreningens vedtægter, som blev godkendt enstemmigt.

Mødet sluttede med en hyggelig snak hen over bordet.

04.11.2021 Generalforsamling 2021

05.01.2022 Events Flensborg

Den 04.11.2021 blev der afholdt generalforsamling – pandemibetinget for årene 2020 og 2021.

Traditionen tro havde Generalkonsul Kim Andersen inviteret medlemmerne til et besøg på Generalkonsulatet forinden. Generalkonsulen fortalte om dansk/tyske erhvervsrelationer i grænselandet samt nogle politiske udspil, hvorefter  der var mulighed for gode og konstruktive samtaler deltagerne imellem.

I generalforsamlingen på restaurant Borgerforeningen, der traditionen tro startede med spisning, deltog efterfølgende 17 medlemmer.

Formanden kunne berette om en del bestyrelsesmøder med nye tiltag, en ny hjemmeside og enkelte virksomhedsbesøg. Grundet coronapandemien var det i årene 2020 og 2021 desværre ikke muligt at gennemføre alle de arrangementer, der var i støbeskeen. Men ideerne vil blive taget op igen, så snart situationen tillader det igen.

 

27.02.2020 : Virksomhedsbesøg hos hvervebureauet HochZwei

04.02.2020 Events

Den 27.02. var 15 medlemmer mødt op hos hvervebureauet “Hoch Zwei”. Forretningsføreren, Timo Klass, bød velkommen til de fremmødte og fortalte efterfølgende om selve virksomheden, om hvervebranchen samt nye tiltag og trends.

Deltagerne tog mange informationer og ideer med hjem. Efterfølgende var der mulighed for fælles spisning og god snak hen over bordet på Restaurant La Vela.

 

22.01.2020 : Virksomhedsbesøg hos revisionsselskabet “Tyskrevision”

24.01.2020 Events

Den 22.01. 2020 var medlemmerne inviteret til et virksomhedsbesøg hos revisionsselskabet “Tyskrevision” i Hanved.

Deltagerne fik en rundvisning på stedet samt informationer om aktuelle skatte- og lovmæssige ændringer for 2020 m.m.

Afsluttende var der lejlighed til diskussion, spørgsmål og hyggesnak over en bid mad.

30.01.2020 : Foredrag ” Danmark og Europa” i Borgerforeningen

22.01.2020 Events

Dansk Erhvervsforening inviterede i samarbejde med Borgerforeningen Flensborg til et foredrag “Danmark i Europa”.

Direktør i Tænketanken Europa, cand.scient.pol. og phd. Lykke Friis gik fra talerstolen i dialog med gæsterne.

Med udgangspunkt i hendes umådelige kendskab og viden om danske forhold udi og fra den store verden, oplevede deltagerne en spændende

aften i en hyggelig atmosfære.

 

 

Kategorien
Dansk Erhvervsforening for Sydslesvig

Björnsonstr. 4

24939 Flensburg

© 2019 - 2023 - Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig